SWA系列双经轴喷水织机--垂直置式
    上一个SWA209系列喷气织机     下一个SWA622-2P-340双泵双喷电子储纬电子多臂重磅喷水织机
主营产品:喷水织机 喷气织机  地址:青岛胶南市王台镇   联系人:李经理   电话:0532-83131104   13792818133   邮编:266425 摩托车外胎   塑料板材设备 青岛方涵 风塔内件  双盘摩擦压力机  烫台 倍捻机配件
网址:http://www.qdsaweiao.com   E-mail:info@qdsaweiao.com   鲁ICP备09041189号-1